ISCR

Klórozott alifás szénhidrogén talajvíz szennyeződés kármentesítése in-situ kémiai redukciós (ISCR) technológiával

 

A magyarországi talajvíz kármentesítési gyakorlatban még ritkán alkalmazott mószerek az in-situ (helyben, a pórustérben zajló) technológiák, de még ennél is ritkább, hogy in-situ kémiai redukciós (ISCR – In-situ Chemical Reduction) eljárást alkalmazzanak.

A világszerte a 2000-es évek eleje óta alkalmazott kémiai redukcióval jellemzően klórozott alifás szénhidrogén (CAH – Chlorinated Aliphatic Hydrocarbon) talajvíz szennyeződések kezelhetők hatékonyan, mivel a „deklorináció” – azaz a klóratomok leválasztása miatt a keletkező klórmentes végtermékek gyakorlatilag veszélytelenek (etilén, acetilén, metán), szubsztrátként gyorsan hasznosulnak a természetes mikrobiológiai lebomlás során.

LEGÚJABB PROJEKTJEINK

Az utóbbi években kivitelezett innovatív kármentesítési projektjeink, referencia